Europejski Instytut Marketingu Miejsc

Głównym obszarem kompetencji Instytutu jest strategiczne doradztwo w zakresie marketingu miejsc dla jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym obszarem kompetencji Instytutu jest strategiczne doradztwo w zakresie marketingu miejsc dla jednostek samorządu terytorialnego.  Jego obszary specjalizacji to: strategie marki terytorialnej, strategie i plany promocji JST, programy rozwoju turystyki, analizy, ekspertyzy i badania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym miast i regionów. Wyróżnia go to holistyczne i metodyczne podejście do realizowanych projektów, podparte zdobyczami współczesnej nauki oraz wrażliwość na efekty społeczne wdrażanych koncepcji.

Instytut wspiera także rozwój dziedziny marketingu terytorialnego w Europie. Bada, uczy i pracuje nad doskonaleniem metod w służbie zrównoważonego rozwoju miejsc.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321