Piotr Wnukowicz
Dyrektor Wydziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Absolwent MBA in Community Management Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Społecznych oraz uzyskał dyplom magistra politologii w zakresie administracji publicznej. Od 2003 roku zawodowo związany z szeroko rozumianą turystyką jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe obejmują przede wszystkim obszary gospodarki turystycznej, promocji, sportu i administracji publicznej. Był pomysłodawcą oraz autorem koncepcji i wniosku, a następnie sprawował funkcję Kierownika projektu pn.: „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”, który został dofinansowany w ramach PO KL – pierwszym tego typu projektem w regionie, w ramach którego powstało 15 raportów przedstawiających stan Turystyki na Dolnym Śląsku.

Brał aktywny udział w pracach związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz wdrożeniem projektu pn.: „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”, realizowanego w ramach POIG 6.4.

Odpowiada za przygotowywanie dokumentów strategicznych w dziedzinie Turystyki dla województwa dolnośląskiego oraz nadzoruje badania ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku. Ukończył szereg kursów oraz szkoleń pogłębiających znajomość wiedzy zarówno z zakresu branży turystycznej, jak również z dziedziny zarządzania, sprzedaży, psychologii i prawa. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321