Małgorzata Wilk-Grzywna
Dyrektorka Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
Od 2002 roku dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, od 2018 roku prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT).

Od „zawsze” związana z turystyką. Ukończyła wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczęła od pilotażu wycieczek zagranicznych dla polskich i zagranicznych biur podróży. Następnie zarządzała firmami turystycznymi, między innym jako dyrektor B.P „Do- centa” w Kielcach oraz hotelu „Bogdanka” w Kalnicy (w Bieszczadach).

Pod jej okiem świętokrzyska ROT realizuje szereg znaczących dla województwa projektów z zakresu promocji, edukacji i inwestycji w turystyce. Zaangażowana w kreowanie marki terytorialnej, zarówno regionalnej jak ponadregionalnej. Inicjatorka i realizatorka takich kampanii promocyjnych jak „Świętokrzyskie czaruje -poleć na weekend” i „Green Velo- łańcuch atrakcji”. Obecnie kieruje dużym projektem inwestycyjnym Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra, który polega na budowie nowej atrakcji turystycznej w Nowej Słupi wraz ze stworzeniem tematycznej, multimedialnej wystawy wykorzystującej bogate dziedzictwo legend świętokrzyskich (otwarcie obiektu przewiduje na przełom 2022/2023).

Jako prezes FROT działa aktywnie na rzecz wzmocnienia struktury POT- ROT- LOT (między innymi poprzez współtworzenie założeń do nowelizacji ustawy o POT) oraz koordynuje realizację projektów szkoleniowych dedykowanych zarówno ROT-om jak i ogólnopolskiej branży turystycznej.

Zajmuje się również działalnością naukową (otwarty przewód doktorski w tematyce kapitału marki), wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz publikuje w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321