Konrad Szymański
Przedstawiciel Zamku Królewskiego w Chęcinach
Posiada wykształcenie wyższe w zakresie historii, ze specjalizacją „Dziedzictwo narodowe, jego ochrona i promocja”. Obecnie jest również doktorantem w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Przed w 2017 r. podjęciem pracy w Zamku Królewskim w Chęcinach, pierwszym miejscem jego zatrudnienia było Muzeum Narodowym w Kielcach, gdzie pełnił funkcję opiekuna zbiorów muzealnych oraz przewodnika. Obecnie jest pracownikiem Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny, która stanowi część składową Zamku Królewskiego.

Zajmuje się m. in. szeroko rozumianą promocją obiektów (przede wszystkim Zamku, jak i zabytkowej kamienicy „Niemczówka”, w której mieści się CITiH), utrzymywaniem wysokiego poziomu zwiedzania i zwiększaniem atrakcyjności dla potencjalnych odwiedzających.

WYSTĄPIENIA

Program VI Forum Promocji Turystycznej
23 października w hotelu Polonia Palace poruszymy tematy: promocji MICE, turystyki zimowej, marketingu miejsc turystycznych różnego rodzaju i turystyki w Polsce jako produktu spakietowanego
ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321