Juliusz Bolek
Wykładowca Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu
Ekspert z zakresu komunikacji biznesowej, społecznej i interpersonalnej. Prowadzi własną działalność pod marką ARS PR. Od ponad 30 lat zajmuje się komunikacją społeczną, interpersonalną i biznesową, promocją i reklamą.

Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, w tym podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada certyfikat przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. Dwukrotnie wyróżniony w rankingu Gazety Finansowej na najlepszych rzeczników prasowych branży finansowej. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał też przed Komisją Państwową egzamin dla kandydatów dla członków rad nadzorczych przeprowadzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu: public relations, media relations, nowoczesne formy i narzędzia marketingu, e-marketing, zarządzanie procesami, zarządzanie produktem, zarządzanie marketingowe, merchandising, komunikacja wewnętrzna. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321