Jan Golba
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny
Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent UMCS w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji. Absolwent Studium Zarządzania Strategicznego dla dyrektorów generalnych. Liczne kursy krajowe i zagraniczne (Austria, Francja) z zakresu: ekonomii, marketingu i zarządzania, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji publicznej, stosowania technik decyzyjnych i negocjacji, stosowania aktywnych technik psychologicznych.

Od 2001 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy Zdroju. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Krynicko-Popradzkich z siedzibą w Muszynie. W latach 1990 – 2002 pełnił funkcję Burmistrza Krynicy-Zdroju. W latach 2003 – 2006 był Dyrektorem Generalnym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od roku 2006 do 2009 pełnił funkcję z-cy Burmistrza Szczawnicy. Od 2009 roku do chwili obecnej jest Burmistrzem Muszyny.

Autor licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa, ekonomii, ekonomiki oraz zarządzania turystyką i uzdrowiskami, a także ekspertyz prawnych, komentarzy do przepisów prawnych w wydawnictwie LEX Wolters Kluwer oraz artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Współautor wielu projektów badawczych. Twórca i współtwórca oraz aktywny uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji oraz kongresów z obszaru: ekonomii, samorządu, gospodarki, prawa, turystyki, ochrony środowiska i uzdrowisk. Pełnił funkcję eksperta sejmowego i konsultanta opracowań eksperckich w zakresie prawa uzdrowiskowego, finansów samorządu, turystyki i samorządu.

Powszechnie uznawany za jednego z najlepszych znawców samorządowej problematyki uzdrowiskowej w Polsce. Znany i ceniony działacz samorządowy, gospodarczy i społeczny.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321