Jakub Feiga
Dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Od lat związany z promocją turystyki poprzez organizacje pozarządowe. Pozyskuje i realizuje projekty finansowane ze środków unijnych oraz reprezentuje Dolnośląską Organizację Turystyczną we współpracy z mediami.

Przygotował w partnerstwie z 11 podmiotami z Polski i Czech przygotował i zrealizował jako lider projekt „Wspólne Dziedzictwo” realizujący nowoczesne i tradycyjne działania promocyjne polsko – czeskiego pogranicza. Wśród działań było m.in. stworzenie internetowej telewizji on line pogranicza oraz przyjęcie 250 dziennikarzy i przedstawicieli branży na wizytach studyjnych w regionie. Jest też współautorem polsko czeskiego projektu „Łączą nas zamki”, w ramach którego prowadzone są działania marketingowe w internecie.

Jest odpowiedzialny za koordynację współpracy DOT z mediami oraz prezentacje targowe regionu; chętnie osobiście prowadzi wizyty studyjne po Dolnym Śląsku oraz uczestniczy w imprezach targowych w kraju i za granicą.

Posiada również doświadczenia jako wykładowca akademicki z zakresu zarządzania turystyką na wrocławskich uczelniach.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321