Bogdan Dyjuk

Bogdan Dyjuk

Od 1998 r. Radny Miasta Augustów, w l. 1998 – 2002 członek Zarządu Miasta. Od 2007 r. Radny Województwa Podlaskiego, w l. 2010 – 2014 Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego a w l. 2014 – 2018 Członek Zarządu Województwa.

Z jego inicjatywy doszło do utworzenia podlasko – grodzieńskiej (BLR) grupy roboczej ds. rozwoju Kanału Augustowskiego której był Współprzewodniczącym. Podjął skuteczne działania związane z rozszerzeniem statusu przejścia granicznego PL – BLR na Kanale Augustowskiem (od 2017 r. funkcjonuje jako wodno-pieszo-rowerowe), jedyne tego typu na zewnętrznych granicach UE. Pomysłodawca utworzenia transgranicznego szlaku rowerowego August Velo.

Współautor kilku programów nauczania dopuszczonego, w tym o budowie modułowej, które zostały w l. 1999 – 2002r. zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do realizacji w szkołach w całym kraju. Wykładowca na szkoleniach nauczycieli i dyrektorów szkół budowlanych w zakresie metodyki kształcenia modułowego. W latach 2008 – 10 członek zespołu opiniodawczo – doradczego przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. kształcenia zawodowego. W l. 2016-17 był członkiem Zespołu przy Ministrze Turystyki i Sportu ds. promocji turystyki a także w l. 2016 – 2020 członkiem Rady Interesariuszy ds. kwalifikacji zawodowych przez Ministrze Edukacji Narodowej.

Od 2019 r. zaangażowany w działania Stowarzyszenia LGD Kanał Augustowski. Podejmował szereg inicjatyw związanych z promocją regionu, jak np. organizacja rajdu rowerowego na rozpoczęcie sezonu turystycznego, organizacja konferencji poświęconej rocznicy działalności Kanału Augustowskiego. W ub. roku zainicjował aktualizację zasobów w strefie Kanału oraz redagował publikację pn. „Kanał Augustowski jako markowy transgraniczny produkt turystyczny”.

W styczniu 2021 r. został powołany do Rady Ekspertów ds. turystyki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321