Bartłomiej Walas
Bartłomiej Walas
Dziekan wydziału TIR w WSTiE w Suchej Beskidzkiej
Absolwent AWF w Krakowie na Wydziale Turystyki i Rekreacji i studiów podyplomowych IREST na Sorbonie w zakresie turystyki międzynarodowej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Nauczyciel akademicki pełniący aktualnie stanowisko dziekana Wydziału TIR w WSTiE w Suchej Beskidzkiej.

Od 1996 roku związany z UKFIT a następnie Polską Organizacją Turystyczną piastując w latach 1996-2008 stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu a od kwietnia 2008 do lipca 2017 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Autor lub współautor 7 książek, ponad 60 artykułόw naukowych i 23 prac naukowo-wdrożeniowych, wykonywanych na zleceniem administracji rządowej i samorządowej, w tym koncepcji strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na lata 2012-2020 i strategii marki Polish Prestige Hotels&Resorts.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321