Anna Salamończyk-Mochel
Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Anna Salamończyk-Mochel jest menedżerem mającym duże doświadczenie w realizacji procesu zarządzania: planowania, wykorzystania i organizacji zasobów, zarządzania zespołem, kierowania i wpływania na stosunki interpersonalne oraz kontrolę wyników.

W ciągu ostatnich kilku lat pełniła funkcję prezesa zarządu w Fundacji GPW, a także była dyrektorem w Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisku dyrektora biura ministra. Zanim rozpoczęła pracę w służbie cywilnej, związana była z branżą szkoleniową, gdzie koordynowała projekty kierowane do branży turystycznej, m.in. „Zielona Firma” czy „Trening Smaków”.

Przez lata zajmowała się projektami nastawionymi na budowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kontekście realizowanych mobilności edukacyjnych – turystyka edukacyjna i stypendialna.

Jest absolwentką studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego oraz magisterskich z filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach: public relations, zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321