Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Od 1990 do końca 2019 roku, prywatny przedsiębiorca. Od 2010 roku prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (wybrany ponownie w 2013 i 2017), prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce (od 2006 roku), członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezes Polskiej Konfederacji Sportu (2003 – 2005).

W 2017 roku, po raz trzeci, wybrany niemal największą liczbą głosów spośród kilkunastu kandydatów, na członka Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), pełniąc tę funkcję nieprzerwanie od 2013 roku. W 2018 roku wybrany przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) na jednego z sześciu Reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszeni Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Członek i ekspert wielu międzynarodowych komisji w obszarze międzynarodowego ruchu olimpijskiego, m.in. Komisji ds. Sportu i Środowiska MKOl, Komisji ds. Otoczenia Zawodników MKOl, Komisji Koordynacyjnej ds. II Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 EOC, Komisji ds. Równości Płci w Sporcie EOC, opiekun z ramienia Komitetu Wykonawczego EOC Komisji ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich. Dzięki niezwykle wysokiej pozycji w międzynarodowym ruchu olimpijskim, w 2018 roku jednogłośnie wybrany na koordynatora Grupy Roboczej Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej (CSEENOCs), w skład, której wchodzi 18 państw (Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Kosowo, Mołdawia, Macedonia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry). Grupa ta zabiega o interesy Narodowych Komitetów Olimpijskich regionu oraz kontynentu europejskiego. Prezes Kraśnicki był organizatorem jej niezwykle wysoko ocenionego posiedzenia w Polsce w 2019 roku.

Wielokrotny Przewodniczący Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie, w tym m.in. (Rio de Janeiro 2016,) Zimowe Igrzyska Olimpijskie (PyeongChang 2018), Igrzyska Europejskie (Baku 2015, Mińsk 2019) oraz wielu innych imprez organizowanych pod patronatem międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Współinicjator i aktywny promotor III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023, prowadzący na rzecz inicjatywy liczne rozmowy i uzgodnienia na szczeblu krajowym oraz międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Promotor współpracy międzynarodowej w dziedzinie sportu, inicjator partnerskich umów o współpracy z Narodowymi Komitetami Olimpijskim, animator i współinicjator promocji przedstawicieli Polski w międzynarodowych organizacjach sportowych, którzy dzięki jego staraniom i zabiegom osiągnęli najwyższe pozycje w światowym sporcie: Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU), Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) i wielu innych). Aktywny uczestnik wydarzeń promujących sport krajowy, wspierający Polskie Związki Sportowe w inicjatywnych na rzecz organizacji w Polsce międzynarodowych imprez sportowych najwyższej rangi (Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i wielu innych, kontynentalnych). Współinicjator wizyt i spotkań prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z przedstawicielami polskich działaczy sportowych, aktywizator uhonorowania Prezydenta MKOl tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działań na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie. Aktywny promotor Polskiego Komitetu Olimpijskiego w obszarze korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, uczestnik licznych spotkań i inicjatyw na rzecz pogłębiania relacji dwu i wielostronnych, współinicjator i uczestnik wydarzeń związanych z Polonią i Polakami żyjącymi zagranicą, w tym zakresie aktywnie współpracując z polskimi misjami dyplomatycznymi oraz krajowymi organizacjami społecznymi, wspierającymi polską diasporę.

Współinicjator wydarzeń promujących Polskę poza granicami kraju poprzez kulturę i sztukę, aktywizator Dni Polskich i Domów Polskich organizowanych przy okazji Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Europejskich, promotor artystów i twórców dedykujących swoje prace dla sportu oraz inicjator prezentowania w Centrum Olimpijskich prac wybitnych polskich rzeźbiarzy, malarzy i plastyków, współorganizator koncertów muzyki klasycznej na rzecz promocji więzi sztuki ze sportem.

Inicjator współpracy i podpisania umowy o współpracy z miastem Takasaki (Japonia) oraz Japońskim Komitetem Olimpijskim na rzecz umożliwienia polskim zawodnikom treningów oraz obozów przygotowawczych przed Igrzyskami XXXII Olimpiady Tokio 2020, z której z powodzeniem korzystają najlepsi polscy zawodnicy. Promotor działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego poprzez inicjatywy spotkań i umów bilateralnych z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi Europy i świata.

Członek wielu gremiów o charakterze międzynarodowym, promujących społeczną aktywność na rzecz promocji polskiego ruchu olimpijskiego w kraju i na świecie: honorowy członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS International), prezes Polskiej Fundacji Olimpijskiej i przewodniczący Rady Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej. przewodniczący Rady Nadzorczej Ligii Zawodowej Piłki Ręcznej mężczyzn PGNIG Superliga (2016 – 2018), członek Rady Narodowej Ochrony Środowiska (2010 – 2016).

Wyróżniony przez wiele Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz instytucji i międzynarodowych organizacji sportowych, m.in. tytułem Eko – Ambasadora (Ambasada Francji), laureata Nagrody Przyjaźni Narodów „Złota Mangusta” (Ukraina), laureata Europejskiego Klubu Biznesu „Victoria Europae 2019” i wielu innych.

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w uznaniu ogromnych osiągnięć i zasług dla polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego, zasług dla rozwoju uczciwego współzawodnictwa w sporcie i wspaniałą osobowość (2019) oraz Doktor Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie (2020).

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321