Sylwia Osojca-Kozłowska
Kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Odpowiada za m.in. aktywną promocję turystyczną miasta, współpracę turystyczną w regionie i rozwój ruchu turystycznego.

Od 2016 roku organizacyjnie i merytorycznie zaangażowana w prace nad Kongresem Turystyki Polskiej, w latach późniejszych koordynatorka pokongresowych jesiennych ogólnopolskich konferencji turystycznych.

Autorka i realizatorka i kierownik wielu projektów krajowych i unijnych dotyczących turystyki, kultury, spraw społecznych, prezes fundacji Symbioza, działaczka lokalnych organizacji turystycznych: LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie i LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, w których pełni funkcje zarządcze i kontrolne, organizatorka debat, wydarzeń specjalnych, wizyt studyjnych, szkoleniowiec, wykładowca, doradca.

Ma wykształcenie wyższe, magisterskie dwukierunkowe w obszarze zarządzania i marketingu oraz turystyki i rekreacji, jest doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jej doświadczenie zawodowe to 20 lat pracy w obszarach: komunikacja medialna, marketing &PR, zarządzanie, turystyka, fundusze unijne i krajowe, samorząd terytorialny.

Współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi jako doradca, strateg, koordynator m.in. przy kreowaniu produktów, budowaniu marek, planowaniu marketingu oraz przygotowaniu i zarządzaniu projektami, pozyskiwaniu funduszy krajowych i unijnych, prowadzi zajęcia ze studentami uczelni wyższych i szkolenia dla firm i organizacji w zakresie komunikacji marketingowej oraz turystyki.

WYSTĄPIENIA

Program V Forum Promocji Turystycznej
We Wrocławiu będziemy rozmawiali o narzędziach promocji dla biur podróży, o tym, jak promować razem Dolny Śląsk i jego stolicę oraz o tym, jak promować turystykę, której motywem przewodnim jest woda

 

 

ZAINTERESOWANY?

DOŁĄCZ DO NAS

  • TOUR HUB Sp. z o.o. : Ul. Wspólna 63B lok. 2 00-687 Warszawa NIP: 7010944321