ZŁOTY PARTNER

Polonus jest narodowym przewoźnikiem autokarowym świadczącym usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej, dalekobieżnej i międzynarodowej.

Cypryjska Organizacja Turystyczna (CTO) jest rządową organizacją, działającą pod nadzorem Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki. CTO powstała i działa na podstawie przepisów Prawa Cypryjskiej Organizacji Turystycznej z 1969-2005 i Rozporządzenia o Strukturze i Warunkach Zatrudnienia oraz Administracji i Finansów.

Lubelskie Convention Bureau jest neutralnym partnerem dla organizatorów wydarzeń biznesowych w województwie lubelskim (m.in. konferencje, kongresy, targi).

Choć nie zawsze o tym pamiętamy, Mazowsze jest blisko!

SREBRNY PARTNER

Chorwacka Wspólnota Turystyczna jest organizacją państwową, której główne zadanie polega na podejmowaniu działań marketingowych i PR w celu promocji walorów turystycznych Republiki Chorwacji na świecie.

Izba lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko - gastronomicznego.

PARTNERZY

Instytut Best Place jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą usługi doradcze dla sfery publicznej na najwyższym poziomie. W pracy na rzecz swoich partnerów Instytut wykorzystuje filozofię i narzędzia marketingowe oraz wiedzę o współczesnej gospodarce i społeczeństwie.

W samym środku Warszawy, na skrzyżowaniu ulicy Kredytowej 9 i Placu Dąbrowskiego 8, mieści się przedwojenna kamienica Goldsteina. Sercem kamienicy jest patio, które w 2014 roku zostało zaaranżowane na potrzeby klubokawiarni. Naturalne wykończenia, bujna roślinność, lunche, pyszna kawa, lemoniady, koktajle i imprezy do samego świtu – takie właśnie jest Patio Kredytowa 9.

Think MICE to magazyn poświęcony polskiej i międzynarodowej branży spotkań (MICE – meetings, incentives, conferences, events), który swoim zakresem obejmuje wszystkie jej segmenty: eventy, wyjazdy incentive, kongresy i konferencje.

Warszawska Organizacja Turystyczna stowarzyszeniem publiczno-prywatnym, którego powstanie zainicjował Urząd miasta st. Warszawy.

Park rozrywki Zbójnikolandia to wizja stworzenia silnej marki regionalnej i zbudowania pierwszego w Europie parku tematycznego poświęcony zbójnikom karpackim. Idea ta pojawiła się podczas prac nad projektem Szlaku Zbójników Karpackich.

PATRONI

Agencja Informacyjna zajmuje się dostarczaniem informacji ważnych, interesujących i ciekawych z obszaru kultury i gospodarki. Publikuje też opinie, wywiady i reportaże.

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której działania skupiają się na ochronie interesów branży turystycznej oraz wspieraniu rozwoju polskiej przedsiębiorczości turystycznej.

CHCIAŁBYŚ SIĘ ZAPISAĆ NA WYDARZENIE?
Dołącz do grona fachowców od turystyki i promocji